Στο σύστημα κρατήσεων μέσω της σελίδας “Agnanti Hotel” στο Facebook σας εγγυόμαστε για τις  Χαμηλότερες Δυνατές τιμές. Στην πραγματικότητα, είμαστε τόσο σίγουροι για την "Εγγυημένη Χαμηλότερη Τιμή" μας ώστε στην απίθανη περίπτωση που θα βρείτε χαμηλότερη τιμή στο διαδίκτυο, εντός 48 ωρών από την κράτησή σας, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε.

Αν επαληθέψουμε την ορθότητα του αιτήματός σας μέσα σε 48 ώρες, όχι μόνο θα αποδεχτούμε τη Χαμηλότερη Τιμή, αλλά και θα σας αποζημιώσουμε με 20 € ανά διανυκτέρευση.

Υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Πρέπει να έχετε μια επιβεβαιωμένη κράτηση από το επίσημο σύστημα κρατήσεων του “Agnanti Hotel” μέσω της σελίδας του στο Facebook .
 2. Πρέπει να βρείτε μια Χαμηλότερη Δημοσιευμένη, διαθέσιμη Τιμή («Χαμηλότερη Τιμή») σε κανάλι Online κρατήσεων εκτός αυτού του “Mediterranean Hotel Management” (εξαιρούνται οι “opaque” ιστοσελίδες, πακέτα με αεροπορικά εισιτήρια, κ.τ.λ.) για τον «Ίδιο Τύπο Κράτησης». «Ίδιος Τύπος Κράτησης" σημαίνει, ίδιο τύπο δωματίου, στο ίδιο ξενοδοχείο, για τις ίδιες ημερομηνίες και διάρκεια παραμονής, ίδια γεύματα, ίδιο αριθμό και ηλικία φιλοξενουμένων, ίδια σήμανση ως ακυρώσιμη ή μη ακυρώσιμη κράτηση, μη επιστρέψιμης πληρωμής, ίδια ισχύουσα πολιτική κατά το χρόνο της αγοράς (Έκπτωση λόγω πρώιμης κράτησης), ίδιους κρατικούς φόρους και ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την τιμή.
 3. Πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ένα αίτημα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της “Mediterranean Hotel Management” σε συμφωνία με τις οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος, ή να μας αποστείλετε e-mail ή να μας καλέσετε στο +30 210 6919111 και ακολουθώντας τις οδηγίες του αντιπροσώπου μας να προχωρήσετε στην υποβολή του αιτήματος.
 4. Πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας εντός 48 ωρών από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησής και τουλάχιστον 48 ώρες πριν την άφιξή σας στο ξενοδοχείο.
 5. Οι “Ίδιοι Όροι Κράτησης” πρέπει να είναι διαθέσιμοι για αγορά στη «Χαμηλότερη Τιμή» όταν θα κάνουμε αποδεκτό το αίτημά σας.
 6. Μπορείτε να υποβάλετε μόνο ένα αίτημα για κάθε διαμονή. «Διαμονή» θεωρείται ο συνολικός αριθμός συνεχόμενων διανυκτερεύσεων, στο ίδιο ξενοδοχείο από τον ίδιο φιλοξενούμενο ή φιλοξενούμενους.
 7. Οι συγκρίσεις τιμών θα γίνονται συμπεριλαμβανομένων των φόρων, φιλοδωρημάτων, χρεώσεων υπηρεσιών, αμοιβών πρόωρης αναχώρησης ή άλλων τελών και τυχόν επιπλέον χρεώσεων.
 8. Εάν επαληθεύσουμε τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα της Χαμηλότερης Τιμής, θα αποδεχτούμε τη Χαμηλότερη Τιμή και θα σας επιστρέψουμε επιπλέον 20€ ανά διανυκτέρευση για όλες τις κρατηθείσες διανυκτερεύσεις.
 9. Η “Mediterranean Hotel Management” διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης της παρούσας προσφοράς καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που τη διέπουν καθ’ οιανδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 10. Η εγγύησή μας δεν ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Κρατήσεις που έγιναν μέσω Tour Operators.
  • Τιμές διαθέσιμες σε "opaque" ιστοσελίδες.
  • Deals και Flash Deals.
  • Ξενοδοχειακά πακέτα ή ταξιδιωτικά πακέτα τα οποία πιθανόν περιλαμβάνουν ξενοδοχείο, αεροπορικό εισιτήριο, ενοικίαση αυτοκινήτου, προσφορές φαγητού και ποτού ή άλλα παρόμοια πακέτα και υπηρεσίες.
  • Εκπτωτικές ή διαπραγματεύσιμες τιμές μη διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά και μόνο) και των παρακάτω τύπων τιμών: Μελών του “Loyalty Club”, Εταιρικών, Κυβερνητικών, Προωθητικών, Μη Δημοσιευμένων, Εργαζομένων στον τουρισμό, offline τιμών χονδρικής/ μεμονωμένων πελατών, προπληρωμένων τιμών που πιθανόν περιλαμβάνουν κάποιο voucher (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών vouchers) γκρουπ ή άλλων, υπό ειδικές συνθήκες και όρους διαπραγματευμένων τιμών.
  • Φόρους, φιλοδωρήματα, χρεώσεις υπηρεσιών εκτός διανυκτέρευσης, αμοιβές πρόωρης αναχώρησης ή άλλα τέλη και τυχόν επιπλέον χρεώσεις.

Υποβάλετε το αίτημά σας